O magnetech

Detektor kovů nebo magnetický separátor?

V případě odstranění kovových kontaminantů ze zpracovávaných produktů vycházejí mnozí klienti z mylné domněnky, že aplikací všekovového detektoru problém snadno a rychle vyřeší. Bohužel pravdou je spíše opak, neboť použití výhradně detektoru kovů pro detekci a separaci nežádoucích kovových příměsí má řadu nevýhod.

 

Nevýhody užití samostatného detektoru kovů

Omezená účinnost – např. propadové detektory o vstupním průměru 200 mm nedokáží obvykle zachytit kovové částice, které jsou menší než 1,5 mm. A právě tyto částice představují významné riziko pro konečného uživatele, neboť v těchto velikostech se do zpracovávaného finálního produktu mohou dostat kousky drátů, špon apod. Naopak magnetické separátory dokáží zachytit magnetické částice již od velikosti 30 mikrometrů, čímž je v podstatě eliminováno riziko poškození zdraví konečného uživatele nežádoucími magnetickými kontaminanty.

Cena – detektory kovů jsou výrazně dražší než magnetické separátory stejných průměrů.Detektor kovů Sollau RDK

Náchylnost k poškození – detektory kovů jsou elektronická a navíc i velmi citlivá zařízení. V praxi dochází k jejich poškození nebo ke snížení jejich účinnosti v důsledku vnějších a vnitřních vlivů (vibrace, čištěný materiál, elektrosmog, nevhodné umístění apod.), přičemž následné opravy stejně jako běžná údržba a servis jsou jednak zdlouhavé, ale současně i velmi nákladné. Na druhé straně magnetické separátory jsou v podstatě čistě mechanické a téměř bezúdržbové stroje, se všemi odpovídajícími výhodami z pohledu servisu, údržby a životnosti.

Hospodárnost – kovové detektory nedokáží vyselektovat pouze konkrétní detekovanou kovovou částici, a proto je při každém odstranění nežádoucího kontaminantu odstraněno i určité (větší či menší) množství dobrého materiálu, což může (zejména v případě dražších materiálů) generovat i poměrně významné finanční náklady. Magnetický separátor je schopen odstranit magnetické nečistoty s minimální příměsí zpracovávaného materiálu. Navíc magnetický separátor ke svému provozu nepotřebuje (až na některé speciální verze s motorem) elektrickou energii, tudíž je úspornější i z tohoto hlediska.

Efektivnost – vzhledem k tomu, že magnetické kovové příměsi představují obvykle asi 70 % veškerých kovových kontaminantů, je použití magnetických separátorů v obecnosti účinnější než pouhé použití detektorů kovů. Navíc silné neodymové magnety v nejmodernějších verzích magnetických separátorů dokáží zachytit i nerezové, částečně magnetické nebo dokonce paramagnetické částice. Nepřímo pak má pozitivní vliv na účinnost magnetických separátorů i způsob zpracovávání materiálu – velmi často je totiž čištěný produkt ve styku s magnetickými kovy (potrubí, zmagnetizované kontaminanty v materiálu apod.), což má za následek zmagnetizování í těch kovových kontaminantů, které jsou jinak nemagnetické. A takto zmagnetizované částice jsou opět zachytitelné magnetickým separátorem.

Aplikovatelnost – detektory kovů jsou náročnější na instalaci i místo aplikace, nemohou pracovat bez přívodu elektrické energie, mají nižší odolnost vůči povětrnostním vlivům a tudíž je jejich použití omezeno spíše na vnitřní prostory apod. Magnetické detektory je možno umístit víceméně kdekoliv.

 

Použít tedy detektor kovů nebo magnetický separátor?Magnetický roštový separátor automatický Sollau MSS-AC

Pokud nežádoucí kontaminanty mají výhradně magnetický charakter, neexistuje účinnější a levnější řešení než aplikace magnetického separátoru.

Nicméně v některých specifických průmyslových odvětvích, kde jsou kladeny zvláště vysoké nároky na kvalitu a bezpečnost finálních výrobků (např. potravinářství, farmaceutika apod.), nepostačuje odstranit ze zpracovávaných materiálů jen magnetické kovy. V těchto případech se pak doporučuje aplikovat na výrobní lince magnetický separátor, a na konečném výstupu pak umístit všekovový detektor.

Tímto způsobem je zaručeno odstranění jak magnetických tak i nemagnetických kovových příměsí, a to je i důvod, proč se pro kombinovanou aplikaci obou zařízení rozhoduje stále více (a to nejen potravinářských) firem.

 

Řešení pro Vaši produkční linku

Každá produkční linka je svým charakterem a účelem individuální. Kontaktujte naše obchodní oddělení nebo zašlete základní údaje prostřednictvím kontaktního formuláře níže. My Vám navrhneme řešení přímo na míru Vašeho provozu.

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

 

Zpracování osobních údajů

Informace o použití Cookies

Zásady o zpracování osobních údajů

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):