O magnetech

Konfigurátor SOLLAU je interaktivní nástroj umožňující orientační výběr zařízení pro magnetickou separaci na základě zadání několika základních parametrů a upřesnění aplikačních podmínek.

konfigurátor.jpg

 

Návod na použití konfigurátoru

  • V jednotlivých částech vyplňte základní údaje o materiálu, pro který potřebujete zajistit separaci...
  • Vyplnění všech polí je povinné. Pro co nejpřesnější návrh nejvhodnějšího separátoru, doporučujeme vyplnit co nejpřesnější informace.
  • Po vyplnění hodnot stiskněte tlačítko "Vyhledat". Následně se zobrazí seznam nejvhodnějších produktů z našeho portfolia.

 


1. Typ materiálu

Materiálem se rozumí produkt, který má být zbaven nežádoucích kovových příměsí. Existují materiály suché, polotekuté a tekuté.

Frakcí je míněna maximální velikost částic, které se v materiálu vyskytují (nejsou tím myšleny nežádoucí kovové příměsi).

Při výběru hodnoty je třeba se snažit zvolit takový typ materiálu, jehož charakter nejvíce odpovídá povaze Vašeho materiálu.

sollau_suchy-mat_web.png
Sypký materiál
sollau_tekutina_web.png
Tekutina
sollau_frakce_web.png
Frakce do 10 mm a nad 10 mm

2. Prostupnost materiálu

Dobře prostupným materiálem je takový sypký produkt, který nemá tendenci ke klenbování, blokování plynulého toku materiálu či ulpívání na stěnách (v silech, zásobnících, násypkách atd.).

Mezi špatně prostupné materiály patří většina hrubozrnných, vláknitých a šupinkových hmot.


Dobře prostupný
sollau_spatne-prostup-mat_web.png
Špatně prostupný

3. Minimální velikost feromagnetických částic

Nadefinujte jakou nejmenší velikost feromagnetických částic požadujete separovat z materiálu.

Orientační velikosti částic:

0 µm - 1 µm nejsou okem viditelná, bývá to např. úplně nejjemnější jíl
1 µm - 60 µm jsou materiály jako jíl, bláto apod.
60 µm - 100 µm je velmi jemný písek
101 µm - 1 mm (1000 µm) je jemný až hrubší písek. Např. mouka 150 µm, pšeničná krupice 200 až 600 µm.
Nad 1 mm je písek již velmi hrubý.

4. Přeprava materiálu pomocí tlaku či podtlaku

Specifikujte tlak používaný při přepravě materiálu.

5. Způsob přepravy materiálu

Definice zařízení používaného k přepravě materiálu. Pásový dopravník a materiálová skluzavka se používají k přepravě zejména sypkých či polotekutých hmot, potrubím se pak dopravují sypké materiály, kapaliny, plyny či jejich směsi. Samospádem (tedy působením gravitace) se v oblasti magnetické separace přepravuje většinou materiál suchý.

6. Vhodný pro zachycení paramagnetických částic

Paramagnetické i feromagnetické částice se skládají ze stejného typu atomů, liší se však jejich uspořádáním.

Paramagnetické částice nedokáží narozdíl od feromagnetických hmot udržet magnetismus bez přítomnosti vnějšího magnetického pole, je tedy podstatně obtížnější zachytit tyto částice pomocí magnetické separace. Z kovových materiálů jsou typickými představiteli paramagnetických hmot např. hliník, mangan, platina, sodík atd.

7. Materiál je abrazivní

Pokud tvrdé částice nebo výčnělky látky způsobují při klouzavém kontaktu s okolním materiálem úbytek hmoty tohoto pevného povrchu, pak je daná látka považována za abrazivní.

8. Požadavek na ohřev (materiál se sklonem k tuhnutí)

Pokud má přepravovaný materiál sklon k tuhnutí, je potřeba používat pro jeho přepravu vyhřívané potrubí.

9. Požadavek na třídění neželezných kovů

Z materiálu je třeba odstranit neželezné kovy. Mezi nejběžnější neželezné kovy patří hliník, měď, olovo, nikl, cín, titan, zinek, ze slitin pak např. mosaz.

10. Způsob čištění separátoru

Požadavek na ruční nebo automatické čištění. Při nutnosti zajištění nepřetržitého provozu, v případě vysokého výskytu feromagnetických nečistot v čištěném materiálu nebo při snaze o maximálně uživatelsky komfortní řešení magnetické separace,je separátor s automatickým čištěním tou jedinou správnou volbou.

 

  

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

 

Zpracování osobních údajů

Informace o použití Cookies

Zásady o zpracování osobních údajů

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon / mobil:
Stát:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):