Elektropermanentní upínací deska T-MILL

Elektropermanentní magnetické upínače vyrábíme ve dvou konstrukčních variantách: v provedení podélných pólů obdélníkového tvaru a v provedení šachovnicovém se čtvercovými póly. Elektropermanentní systém nevytváří teplo a díky tomu nevznikají při obrábění žádné nepřesnosti. Vodotěsnost upínačů stoprocentně garantujeme. Upínače z řady T-MILL nabízejí to nejlepší řešení pro frézovací operace. Upínač T-MILL s podélným pólováním, podélně uspořádané póly v magnetickém upínači nabízejí maximální využití magnetické upínací síly. Systém SOLLAU se liší od jiných elektropermanentních systémů svou unikátní konstrukcí.

Díky nepřerušeným pólům dochází k maximální koncentraci magnetického toku do obrobku. Systém tak dosahuje upínacích hodnot až 17 kg/cm2. Nové provedení s označením NS přináší aktivně orientované póly upínače. Pomocí této technologie jsme snížili výšku magnetického toku při zachování upínací síly. Magnetický tok je orientován pouze do prostoru upínací plochy magnetu. Není nepříznivě ovlivňován nástroj ani okolí upínače. Nespornou výhodou podélných pólů je velká variabilita při použití pólových nástavců. Pólové nástavce mohou mít různé tvary a rozmístění.

Upínače vyrábíme s několika pólovými roztečemi:

T-MILL 40 NS – vhodný pro velké bloky, ingoty, desky, rámy a podobně. Šířka pólu je 40 mm.

T-MILL 25 – vhodný pro střední dílce, formy a podobně. Šířka pólu je 25 mm.

T-MILLl 18 – pro lehké frézování. Šířka pólu je 18 mm.

Upínač T-MILL se čtvercovým pólováním

Takto uspořádané póly v magnetickém upínači jsou nejlépe využitelné při obrábění středních dílců, například forem. Čtvercové póly jsou uspořádané šachovnicově se střídavým magnetickým pólováním. Důraz je kladen na co největší magnetickou plochu upínače k získání vysoké upínací síly. Obsah nemagnetických ploch je omezen na nejnižší možnou míru. T-MILL 50 S – vhodný pro střední dílce, formy a podobně. Velikost pólu je 50x50 mm. Obě varianty upínače T-MILL umožňují použití pólových nástavců. Pólové nástavce pevné, pólové nástavce umožní podložení obrobku, což dovolí obrábění kusu z pěti stran při jedné upínací operaci. V malosériových výrobách je možno použít bloky ploché oceli, které nahradí délku pólů. Obráběcí operace tak mohou být prováděny bez obav z poškození povrchu magnetického upínače. Pólové nástavce posuvné, posuvné póly kompenzují nepravidelnosti obrobku, jako například různou tloušťku obrobku nebo nerovnosti povrchu. Zabraňují deformaci obrobku a zaručují rovnost a rovinnost. Montáž je jednoduchá a provádí se pomocí dvou pozičních kolíčků. Obsluha může odejmout pólové nástavce snadno za pomoci šroubováku. Ovládací jednotky jsou zvlášť navrženy a vyvinuty pro úplnou magnetizaci a následné odmagnetování upínače a obrobku. Abychom ulehčili život uživatelům našich výrobků, nabízíme spolehlivou, úspornou, bezpečnou a vícefunkční ovládací jednotku.

Elektronika systému bezpečně ovládá proces magnetizace a odmagnetování. Ochranný spínač mezi magnetickým upínačem a strojem brání spuštění obrábění, pokud není upínač dostatečně zmagnetován.

Výstupní konektory: rychlé připojení kabelu při zajištění vodotěsnosti, přívodní konektor s krabičkou může být umístěn na přední či zadní straně upínače. Výhody: řídicí jednotka magnetu může komunikovat s ovládáním NC stroje díky konektoru RS232, ovládací jednotka se dá vestavět přímo do stroje, CE certifikace, provedení ovládací jednotky: karta nebo systém v boxu.

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

 

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):