Propadový detektor kovů SOLLAU DP Electronic

Propadový detektor kovů DP Electric je určen k detekci kovových magnetických i nemagnetických částic (ocel, nerezová ocel, měď, hliník, mosaz) z volně padajících sypkých materiálů různé zrnitosti (plastový granulát, různé druhy drtí).

Propadový detektor kovů SOLLAU DP Electric je osazen vyklápěcí klapkou pro kontaminovaný materiál. Tok materiálu nemusí být v případě detekce kovových kontaminantů přerušován, dojde pouze k „přepuštění“ kontaminované dávky materiálu do výsypu pro vyřazený  materiál.

Propadový detektor kovů SOLLAU DP Electric detekuje i kovové částice uzavřené v kontrolovaném produktu, jako například kousek kovu zatavený v rozemleté plastové drti.

U produktů obsahujících velké množství feromagnetických kontaminantů doporučujeme předřadit magnetický separátor.

Hlavní přednosti detektorů kovů SOLLAU DP Electric:

 • Není potřeba přívod vzduchu, vyklápěcí klapka je ovládány elektronicky
 • Vysoká citlivost na všechny druhy magnetických i nemagnetických kovů
 • Ovládací panel s dotykovým displejem a indikátorem nastavení citlivosti a počtem vyřazení v módu obsluhy
 • Přistup pro nastavení parametrů detekční hlavy chráněn heslem
 • Několik uživatelských rozhraní
 • Možnost načtení a uložení až 100 produktů s různými vlastnostmi
 • Vnitřní paměť s počitadlem počtu vyřazení

Detektory kovů SOLLAU DP Electric dodáváme s následujícími průměry vstupních otvorů:

 • 50 mm
 • 70 mm
 • 80 mm
 • 100 mm

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

 • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
 • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
 • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

 • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
 • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
 • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):