Magnetická deska s manuálním čištěním DND-MC

Magnetická deska s ručním čištěním je jednoduchým a nenáročným řešením  separace feromagnetických částic z materiálů přepravovaných na pásovém dopravníku. Tento způsob  odstraňování kovových nečistot se používá především při menším výskytu feromagnetických příměsí (obvykle nevyžadujícím čištění desky častěji než jedenkrát během pracovní směny). Deska je zavěšena nad pásovým dopravníkem a magnetické částice obsažené v dopravovaném materiálu jsou odchytávány spodní magnetickou stranou desky (standartně osazenou permanentními feritovými magnety, nicméně na přání klienta je možno použít i extrémně silné neodymové NdFeB magnety). Nasbírané magnetické nečistoty se pak následně z desky manuálně odstraňují. Je-li obsah magnetických částic v přepravovaném materiálu vyšší a deska se rychle zanáší nachytanými nečistotami, je na místě použití magnetické desky s automatickým čištěním.

Sofistikovanou alternativou magnetické desky s manuálním čištěním je magnetická deska uložená na jednoduché kolejové konstrukci, díky níž je možno spodní část krytu magnetické desky bez námahy vysunout stranou a bezpečně provést veškerou údržbu, zejména odstranění zachycených kovových předmětů, a to i za chodu dopravníku. Na spodní části krytu magnetické desky se nacházejí podélné lišty, které zabraňují přeskakování zachycených feromagnetických nečistot na magnetická jádra desky (v průběhu vysunutí a čištění spodní krycí části desky) a současně tyto lišty zabezpečující rovnoměrné rozdělení zachyceného materiálu na magnetické desce. Magnetickou desku s manuálním čištěním lze vyrobit v jakýchkoliv rozměrech dle požadavku zákazníka.

Doporučení: za účelem dosažení co nejvyššího stupně separace, doporučujeme - v případě vyšší vrstvy materiálu na dopravníku - kombinovat magnetickou desku zavěšenou nad pásem se separačním magnetickým válcem, který je schopen odchytit i feromagnetické částice ze spodních vrstev materiálu.

Magnetická deska s ručním čištěním nachází uplatnění např. v oblasti recyklace, těžebním, plastikářském, sklářském a dřevozpracujícím průmyslu.

Magnetická deska.jpg

Přidaná hodnota

Magnetická síla (indukce), vytvářená extrémně výkonnými permanentními magnety ze vzácných zemin, nepropustí žádné nežádoucí kovové částice, a proto jsou možnosti použití našich výrobků téměř neomezené (nacházejí uplatnění např. v chemickém, plastikářském, potravinářském, stavebním, automobilovém, těžebním a farmaceutickém  průmyslu).

Cílem naší firmy není jenom dodat výrobek, nýbrž především nabídnout řešení vyhovující právě specifickým požadavkům a potřebám Vaší firmy. V dnešní době překotného technologického vývoje je velmi obtížné udržet si přehled o nejnovějších trendech i v oblasti své vlastní činnosti, natož pak o situaci v jiných oborech či v zahraničí. A právě proto Vám nabízíme podporu založenou na našem know-how a našich zkušenostech. Věříme, že stejně jako naši stávající klienti i Vy oceníte naši pomoc při řešení problémů s odstraňováním nežádoucích příměsí z Vašich produktů, že přispějeme k  ochraně Vašeho strojního zařízení, a že napomůžeme automatizaci a zrychlení Vašeho výrobního procesu. Pokud potřebujete vyřešit problém se separací či detekcí nežádoucích kovových příměsí, neváhejte se na nás obrátit. My Vám dokážeme pomoci.

Bezplatný audit separátorů

Bezplatný audit je mimořádnou službou, kteráSollau_serviceman.jpg

  • přezkouší funkčnost magnetického separátoru
  • prověří, zda separátor splňuje požadavky, které jsou na něj kladeny
  • překontroluje, zda magnety mají dostatečnou sílu, jsou v dobrém stavu, správně umístěny a čištěny

Během auditu nejen zkontrolujeme stav Vašeho zařízení, ale též Vám

  • poskytneme školení o péči a údržbě magnetických separátorů
  • navrhneme postup pro zlepšení efektivity separace nežádoucích feromagnetických částic z Vámi zpracovávaných materiálů
  • doporučíme klíčové oblasti ve Vaší firmě, kde by použití magnetických separátorů mohlo zásadní význam na zvýšení výrobní efektivity, snížení nákladů, zlepšení čistoty výsledného produktu a ochrany výrobního zařízení

Každý audit je provádět odborným pracovníkem firmy SOLLAU, který ve spolupráci s klientem vypracuje plán auditu a stanoví priority. Během auditu auditor fyzicky zkontroluje a proměří magnetickou sílu separátoru a fotograficky a písemně zadokumentuje zjištěný stav. Po skončení kontroly vystaví auditor podrobnou zprávu včetně výsledků měření magnetické síly každého kontrolovaného separátoru. Výsledky kontroly jsou též důležitými podklady pro vnitropodnikové systémy analýzy biologických, chemických a fyzických rizik (HAACP) a pro trvalé zajištění vysoce kvalitní výroby (QA) u našich klientů.

Podobné zboží

Kontaktujte nás

e-mail info@sollau.cz

Phone 576 013 873

SOLLAU s.r.o.
Hřívínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Česká republika

IČ: 29261759 DIČ: CZ29261759

Ukázat na mapě ČR

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):